Välkommen till det Iona-inspirerade nätverket

Vi är en kristen ekumenisk gemenskap av kvinnor och män, spridda över landet, som vill upptäcka det heliga i det vardagliga, söka Gud, leva i Jesu efterföljd och bygga gemenskap. På några platser i Sverige finns det lokala grupper. Med inspiration från Iona Community ser vi engagemang för fred, rättvisa och miljö som en viktig del av vårt vittnesbörd om en medkännande Gud som är nära sin skapelse.

Senaste nytt

Inbjudan till sommarmöte

april 15th, 2017

Välkommen till Ionanätverkets

Sommarmöte på Hjortsbergagården 

5-9 juli 2017

DIN AVGIFT

1700:-/medlem, 1900:-/icke medlem

ANMÄL DIG SENAST 27 MAJ till:

www.bilda.nu/ionasommarmote

På vårt sommarmöte går vi på spaning efter de tunna platserna med hjälp av tre ledsagare:

Are Norrhava

präst i Svenska kyrkan, berättade om den amerikanske teologen Marcus Borgs tankar om ”tunna platser” vid vårt vintermöte. Nu får han tillfälle att utveckla dessa tankar.

Eva Danneholm

pastor i Equmeniakyrkan och bibliodramaledare, hjälper oss att med hjälp av Bibeln, fantasin och kreativiteten finna de tunna platserna i våra liv.

Ulrika Svalfors

pastor i Equmeniakyrkan, utmanar oss att ”spänna på oss sanningen som bälte och klä på oss rättfärdighetens pansar, och sprida det goda budskapet om fred och om att kärleken räcker längre än till oss själva”, utifrån en artikel hon skrev i Svensk Kyrkotidning nr 2/17.

 

Läs mer om sommarmötet i vår broschyr som finns att ladda Inbjudan juli 2017.

Snart dags för sommarmötet

mars 16th, 2017

Den 5-9 juli är det dags för sommarmöte.
Temat blir ”Tunna platser”. Vi har Ulrika Svalfors, Eva Danneholm och Are Norrhava som medverkande.
Vi håller till på Hjortsbergagården.

Mer information kommer senare.

Rapport från vintermötet

mars 16th, 2017

”Tunna platser” i fokus på Vintermötet

Det har nu blivit tradition (3 år i rad) att Det Iona-inspirerade Nätverket har sitt Vintermöte i Rålambsgården, som tillhör Västermalms församling i Stockholm – stort tack till församlingen som låter oss vara i dessa fina lokaler!

Årets möte hölls den 21 januari, och gästades av pastorsadjunkt Are Norrhava, som utifrån Marcus Borgs bok Kristendomens hjärta. Att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv som han översatt inspirerade oss till att tänka kring begreppet ”tunna platser”.

Iona Communitys grundare George MacLeod kallade Iona en ”tunn plats” – men begreppet har färdats bortom teologins område och kan numera återfinnas i turistguider, berättade Are. Men han varnade för att bara koppla begreppet till naturen och positiva upplevelser:

-Också när livet inte är så trevligt kan tunna ställen uppstå. Som kristna får vi inte missa såren – om man visar sina sår kommer berättelserna från andra som blivit sårade, och man får också ta emot omsorg från andra. ”Där barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud”!

Det ordinära blir bärare av det eviga

Tunna ställen handlar inte främst om geografiska platser, utan om en sakramental livstydning, menade Are. Det handlar om att det ordinära kan bli bärare av det största, när det eviga kommer in i det vardagliga, då är det ett tunt ställe. Gudstjänsten är tänkt att vara ett tunt ställe – hur gestaltar vi det?

-Vi är olika, och därför kan olika gudstjänster fungera för olika människor. Kväkarnas möten och Hillsongs är väldigt olika, men båda kan vara tunna ställen. Men framför allt handlar det om att vi ska gå från gudstjänsten med mer öppna ögon för de tunna ställena!

Gud i verkligheten – rika sommardagar på Sörgården

juli 10th, 2016

Vi var ett 20-tal personer, de flesta medlemmar i nätverket, som samlades på Sörgården utanför Köping 29 juni till 3 juli. Det blev dagar av samvaro och samtal om såväl existentiella och sociala frågor som om vad vi vill med vårt nätverk, en gemenskap som fick uttryck i såväl gudstjänst och fest som matlagning och pilgrimsvandring.

160703_Ionanaetverket_sommar2016 liten

Vi hade tre ”resurspersoner” som hjälpte oss med reflektionen över temat Gud i verkligheten – hur får min tro uttryck i vardagen? Eva Cronsioes föredrag vid vårt vintermöte hade gett mersmak, och hon var först ut med temat ”…som fanns det en obeaktad tredje sida på våra nötta grammofonskivor” – ett citat av Werner Aspenström. Hennes bok om Emilia Fogelklou, K E Løgstrups och Ignatius av Loyolas verklighetsanknutna andlighet befinner sig nu i korrekturstadiet, och vi ser alla fram emot att den ska komma ut i höst!

Dessa tre teologer kan hjälpa oss att finna det ”odekonstruerbara” i tillvaron, det som Løgstrup kallade ”spontana livsyttringar” som gör oss vissa om att de levandes Gud finns i vår vardag, menade Eva. Tilliten är primär i den mänskliga tillvaron – en viktig insikt att ta med sig från Løgstrups teologi.

Inåt och utåt – utåt och inåt” var temat för Noomi Tönnängs pass. Hur formas våra gudsbilder, hur formas vi av våra gudsbilder, är vi rustade för den oroliga tid vi lever i, hur svarar vi an mot Jesu ord enligt Joh 17:18 ”som Fadern har sänt mig sänder jag er”? Det var frågor vi fick samtala om och arbeta kreativt med. Den som ville fick måla, andra hämtade något från naturen som var ett uttryck för deras gudsbilder. Att dela tankar kring dessa bilder och symboler från naturen blev en stark upplevelse. Den powerpointpresentation Noomi gav oss kan laddas ned här som Powerpoint eller som PDF

Måste, vilja och frihet – om förtryckande religion och befriande tro” talade Sven Jansson om. Med början i en syrisk-palestinsk flyktingfamiljs öde lät han oss utforska hur vi kan hitta vilja, ansvar och frihet mellan lustens och pliktens motpoler. Ett citat från Viktor Frankl om att man alltid är fri att välja hur man förhåller sig till de givna förhållandena väckte livlig diskussion. Samtalet utmynnade i att en befriande tro alltid handlar om att brottas med tillvarons tvetydighet.

Den traditionella festkvällen bjöd både på mer uppsluppna inslag och på allvar i form av Håkan Joëlssons ”A Plea in the Night” från hans deltagande i stafettloppet mot klimatmötet i Paris i vintras. Hans film går att se här.

Vi trivdes bra på Sörgården, och sannolikheten är stor att vi återvänder dit för nästa års Sommardagar.

 

Sommarmöte 2016 [Uppdaterad 4 maj]

april 16th, 2016

”Gud i verkligheten – hur får min tro uttryck i vardagen?”

Det är temat för vårt sommarmöte, som äger rum på Sörgården (länk http://www.sorgarden.com/) utanför Köping den 29 juni -3 juli. Vi startar på onsdagkvällen den 29/6 vid 17-tiden.  Vi avslutar på söndagen efter lunch.

De som kommer att hjälpa oss att fundera över temat är:
Eva Cronsioe, präst i Svenska kyrkan och författare, som nu arbetar på en bok om tre andliga vägledare: jesuitordens grundare Ignatius av Loyola, den danske teologen K E Løgstrup och den kvinnliga teologpionjären och kväkaren Emilia Fogelklou. Eva gästade vårt Vintermöte, och nu får vi fördjupa oss ännu mer i vad dessa tre vägledare har att säga oss.
Sven Jansson, pastor i Equmeniakyrkan och en av eldsjälarna i Omställningsrörelsen. Sven skulle ha medverkat på vårt förra sommarmöte men fick i sista stund förhinder och vi är glada att han kommer till oss nu. Han talar över ämnet: Måste, vilja och frihet? – om förtryckande religion eller befriande tro..
Noomi Tönnäng, pastor i Equmeniakyrkan och lärare på Bromma folkhögskola med ansvar för Brobygge-utbildningen. Hon leder oss ”inåt och utåt – utåt och inåt”

Det blir också pilgrimsvandring, workshops och samtal om nätverkets kommande verksamheter – och andakter förstås.
Priset är 1 200:- för medlemmar och 1.400:- för icke-medlemmar.
Barn 0-12 år gratis; 13-17 år 600:-. Maxpris för familj är 3.000:-

Anmälan sker senast 5 juni till www.bilda.nu/ionasommarmote 

Broschyren finns att läsa som PDF här – Sommar_Broschyr_2016.

Vi hoppas få möta många av er på sommarmötet, och avslutar med en Påskvälsignelse från Iona Community ur boken Ordnära.

Uppståndelsens Gud
ge oss hjärta för det lilla:
kärlek, skratt, bröd och vin och drömmar.
Ge oss ett gryende hopp
och gör oss till ett folk
vars sång är Halleluja,
vars namn är Kärlek,
vars tecken är Fred.

(C) Verbum

Hälsningar från Samordningsgruppen: Helene Egnell och Ulf Norenius

Older Entries »