Archive for augusti, 2013

Sommarmötet över

augusti 19th, 2013

Nu är det kontinentala sommarmötet över.
Jag tror att vi bär med oss mycket gott från detta möte.
Som nätverk har vi en ständig utmaning att fundera över vår identitet.
När vi fått reflektera över detta sommarmöte kommer det att komma rapporter och bilder från de olika sammankomsterna.