Archive for februari, 2018

SOMMARMÖTE 2018

februari 7th, 2018

Helighet i vardagen är temat för årets sommarmöte

Sista anmälningsdag närmar sig. Den 27 maj vill vi veta om du kommer till vårt sommarmöte.

Den 4-8 juli möts vi på Hjortsbergagården.

Under torsdagen får vi lyssna till Bo Forsberg, tidigare generalsekreterare för Diakonia, Han kommer att tala över ämnet ”Resan till befrielse. Med bibeln i krig, fattigdom och fredsarbete.”

Fredagen bjuder på Helene Hägglund, tidigare nunna i Danmark, numera gift i Sverige. Hon har en magisterexamen i teologi och arbetar nu som lärare. Hon kommer att tala över ämnet “Vägen till Gud är vägen hem till sig själv”.
Under förmiddagen kommer det att handla om att det är genom att bli sitt sanna jag att man skapar utrymme för mötet med Gud i sitt inre. Och att sätten att skapa detta utrymme därför är lika olika som vi människor är det. Vi kan inte skapa mallar för varandra för hur mötet med Gud ska/bör se ut; alla sätt är legitima. Från klosterlivet har Helene med sig olika traditioner för hur man kan skapa ramarna/öppna vägar för mötet med Gud i sin vardag, där lectio divina (den långsamma, meditativa bibelläsningen), tidegärden och tystnaden är de mest framträdande. Vi avslutar förmiddagens pass med en liten övning i lectio divina över Elias upplevelse på berget (1 Kung 19:9-15).

På eftermiddagen finns det inget gemensamt inplanerat. Däremot kommer vi mot slutet av eftermiddagen att be vesper tillsammans; ett exempel på hur tidegärden kan bes i grupp. Helene håller en liten praktisk introduktion innan vi drar igång.

Under lördagen lyssnar vi till  Julia Ryberg, ledare för Kväkarna i Sverige.

”Att mötas i tystnaden och att tala ur den”

Efter att dagen före ha pratat om hur vi kan hitta Gud i orden, är det nu dags att utforska  tystnaden och ord som kommer ur den. På förmiddagen berättar Julia om kväkarnas tro och praxis som fredskyrka, där hela livet betraktas som ett sakrament. Om det finns tid under Julias pass på förmiddagen, kan vi få prova på någon av kväkarnas former för gemenskap i lyssnande och talande. På eftermiddagen blir det tillfälle för just detta.

Vi tänker oss att hela dagen kan gärna präglas av stilla gemenskap, till exempel genom att äta någon måltid under tystnad och/eller att avstå från orden under delar av dagen.</i>

Förutom föreläsningarna blir det olika workshops, vi går ut på en pilgrimsvandring och lördagskvällen ägnas åt gemensamma trevligheter,

Snart kommer ett utskick till alla medlemmar med anmälningsinformation m.m.