Archive for juli, 2018

RAPPORT FRÅN SOMMARMÖTET

juli 12th, 2018

Det började inte så bra. När vi samlades på onsdagskvällen saknade vi torsdagens föreläsare Bo Forsberg. Vi sökte honom. Så småningom fick vi veta att han blivit hastigt sjuk.

Det blev alltså till att planera om programmet direkt för lägerledarna Kristina Färdeman och Gunhild Ringberg. Bo Forsberg hörde av sig senare under lägret. Han hade tillfrisknat efter några dagar.

Vilken tur att vi hade den f d nunnan Helena Hägglund med oss under hela sommarlägret! Hon fick dra ett tungt lass, ledde oss i en och en halv dag, och det gjorde hon till allas belåtenhet.

Värmen låg mellan 26 och 30 grader samtliga dagar, men badsjön låg bara 50 meter bort. Den nyttjades flitigt.

Trots värmen genomförde de flesta deltagarna en pilgrimsvandring på 4 km under torsdagen. Udda inslag var ett besök hos sommarfirare från Danmark och ceremonin Livets bröd  –  Jordens salt.

Fyra grupper svarade under lägret för var sin morgonbön, var sin kvällsandakt samt vissa måltider. Det utföll väl. Det lagade huvudmålet varje dag köpte vi från Hjortsbergagården.

Fredagen dominerades av tystnad. Den tredje föreläsaren var Julia Ryberg från Vännernas Samfund. Hon berättade om kväkarna och ledde oss in i tystnaden, den enskilda och kollektiva.

Sedan blev det förstås både fest, under förtjänstfull ledning av Meriel Followell, och en avslutande söndagsgudstjänst. Men ännu en tråkig nyhet nådde oss under lägret: Vår vän Lennart Alfredsson avled på ett sjukhus i Stockholm under lägerdagarna. Han och hans älskade Simone Allertz deltog i sommarlägret för ett år sedan, men strax efter detta insjuknade han i cancer.

Under lägret höll nätverket sitt formella möte. Inga röster höjdes längre för nedläggning. Det blir ett vintermöte i Stockholm i januari och ett nytt sommarläger 2019. Stämningen var god. Flera av deltagarna berättade om vad det Iona-inspirerade nätverket betytt för dem i deras liv. Inspirerande!

Ulf Norenius