Archive for november, 2018

DAGS FÖR VINTERMÖTE

november 1st, 2018

Vi samlas till Vintermöte lördagen den 19 januari. Då får vi lyssna till prästen Per Larsson och samtala med honom. Han har tillsammans med sin fru Birgitta arbetat både i Tanzania och Hong Kong för Svenska Kyrkan. Men det han nu är mest känd för är hans engagemang i klimatfrågan.

Hans bok, Skapelsens frälsning. Ekoteolgi i miljö- och klimathotets tid, kom för några år sedan. så här skiver förlaget i sin reklam för boken:

Förhoppningen är att boken på ett bredare plan kunde bidra till att ge nytt hopp, nya teologiska insikter, vidgat medvetande och inspiration till kyrkor och församlingar, när man söker efter handlingsvägar och förhållningssätt i denna ödestid.

Närmare besked om plats och klockslag kommer senare.