Sommarmötet 2011

På denna sida kommer allt material från Kuvarp 2011 att läggas upp.

Har du något du vill bidra med så maila detta till info@ionasverige.se.

Allt är välkomment såsom: bilder, reflektioner, roliga anekdoter etc.