Anteckningar från Bertil Strutz seminarium

Organisationens livscykel

1. Börjar som svar på ett behov. Väckelse. Klubb. Nätverk. Optimalt 7+-2. Lust.
Kris när man ska börja göra något.
2. Ad-hoc projektbaserat.
Kris när man börjar man med proffs
3. Fabrik. Kopierar ett fungerade koncept.
Kris när organisationen tappar kontakten med varandra.
4. Byrå. Skickar runt PM, texter m.m.
Kris med ond bråd död.

Boktips: Flykten från friheten av Erich Fromm

Vårt nätverk präglas av ett enklare liv.
Ett budskap som vi kan återföra till samhället.
Vilka råd finns till styrgruppen? (slutrapport)
Vad? Vattenhål
Vem? Sökande
Hur?
– marknadsföring? Vad och hur? Viktigt att vara öppen!
– Hemsidan bör innehålla:
1. Länkar
2. Vad hände på lägret? Mer om just nu. Anteckningar från seminarier.
– Medlemsstruktur. När är man medlem, när ska man betala? Tydliggöra.