Anders Perssons föredrag

Att se verkligheten och inte sitta fast i gamla bilder av hur vi tror det ser ut. Det var utgångspunkten för serietecknaren och ”omställningsaposteln” Anders Perssons föredrag på sommarmötet.

Han illustrerade detta genom att be oss rita en gran, som ”inte behövde vara fin, men rätt”. Det visade sig att alla, liksom de flesta människor, ritade granar med nedhängande grenar, så som de ser ut på bilder, fast de i själva verket, som alla träd, har grenar som växer uppåt!

Detta med att SE verkligheten, var temat i föredraget, där han sammanfattade Mark Lynas teser om den globala uppvärmingen i boken Sex grader. Jorden har redan feber, och därför mår vi dåligt. Jorden har feber, och om vi inte gör något radikalt omedelbart så kommer den att vara död inom 50 år är en bister sammanfattning av det budskapet.

Anders Persson förmedlade verkligen känslan av att det är BRÅTTOM. Han ville inte använda begreppet ”omställningsrörelsen”: vi har inte tid att bygga rörelser, då blir vi bara sårbara, menade han. Han var också kritisk till begreppet ”klimatsmart” och all litteratur som vill uppmana oss att handla klimatsmart. Det är att göra klimatkrisen till en fråga om individuella val, när det i själva verket är en demokratifråga. Man kan inte isolera de ekologiska frågorna från ekonomi och energifrågor.

Den springande punkten är oljan, som vi gjort oss alldeles för beroende av, och som är alldeles för billig. ”Finns det något i det här rummet som inte på något sätt involverat olja i framställning eller transport?” var en annan fråga som fick oss att tänka till – och svaret var förstås nej. Vi har förbrukat hälften av världens oljetillgångar, och att utvinna det som återstår kommer att vara alldeles för dyrt och farligt.

Trots de skrämmande scenarier som Anders Persson målade upp, förmedlade han också en stark tro på människors förmåga. Vi måste förändra samhället på ett sådant sätt att ingen kan veta vad som finns bakom hörnet – ingen är expert, men det innebär också att alla är experter. Alla behövs, och det är lokala lösningar som kan betvingar de globala hoten, var hans hoppfulla budskap.