En minnesrik dag

En minnesrik dag från IONA-nätverkets sommarmöte.

Den 1 augusti var vi på utflykt till Växhuset Ord & Jord.

Makarna Ralf och Sonja Palmpers driver sedan 15 år tillbaka Växhuset – ett ekocentrum med kursgård, café, butik och vandrarhem. I deras koncept ingår inriktningen mot hållbar utveckling och permakultur.

Permakultur är ett helhetssystem som grundades i Australien på 1970-talet av Bill Mollison som såg att det industriella jord-och skogsbruket ödelade den australiska naturen. För att ändra på detta tog man lärdom från regnskogen och med inspiration av olika naturfolks odlingstraditioner. Mollison utvecklade tillsammans med svenskättlingen David Holmgren, ett helt nytt odlingssystem.- permakultur.

Permakultur vilar på en enkel etik: Omsorg om Jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning av det överskott som produceras.

Ralf berättar att permakultur är främst ett designverktyg, ett redskap för att skapa hållbara bosättningar. Det bygger på observation av lokala energiflöden och förutsättningar, som sol, vind, vatten, topografi och djurs och människors rörelsemönster, innan man börjar arbetet.  Han berättar vidare att ”en bärande tanke är att varje element i en Permakultur ska stödja flera funktioner och varje behov ska täcka flera källor”. Ett exempel är ”hönstraktorn” där hönsen gör nytta på ett flertal sätt. De kan bearbeta odlingsjorden, rensa ogräs, begränsa angrepp av skadedjur, gödsla, producera ägg, värme, och koldioxid till ett växthus och slutligen fjädrar och kött.

Vi vandrade runt i området och såg byggnader med solfångare på tak och uthus och hur man kan lagra solenergi. Vi såg de ekologiska odlingarna med grönsaker, bärbuskar etc.

Efter denna intressanta promenad och introduktion till permakultur var det dags för lunch.Den bestod av grönsaker som ”wokades” på en stor panna som hade värmts av träkol som först förberetts för ändamålet. Detta vara intressant i sig. En stor tunna fylldes med ved och brändes som vid gamla kolmilor och vid rätt temperatur kunde maten tillagas

Det var både gott och trevligt att äta denna mat.

Mer finns att berätta om besöket, men jag rekommenderar ett besök till Växhuset i Mobodarne, i södra Hälsingland. www.vaxthuset.se

/Lena Delaplane