Inre och yttre omställning

Sommarmötet på Lynäs – en utmaning

Nyss hemkommen från Ionas sommarmöte på den härliga sommargården Lynäs utanför Söderhamn i Hälsingland känner jag en stor tacksamhet och glädje. Och jag känner mig utmanad.
Förutom den fina gemenskapen, som brukar uppstå på Ionas möten, har vi under det här mötet fått uppleva hur Iona utmanat oss att ställa om våra liv. Temat Inre och yttre omställning gick igenom de flesta programpunkter.

Annika Spalde hjälpte oss t.ex. att på olika sätt undersöka våra egna tankar och känslor inför vetskapen om kriserna i världen och hur vi vill vara med och bidra till helandet av vår värld.

På Växhuset visade Ralph oss bokstavligen i sin stora trädgård hur man på ett naturvänligt sätt kan bruka jorden och den natur och de naturtillgångar vi fått att förvalta.

Anders Persson från Alftas omställningsprogram skrämde upp oss då han berättade om det som händer på jorden vid 2 graders förhöjd temperatur. Om vi inte ändrar vår livsföring, om vi inte konsumerar mindre , minskar vår användning av olja, tar hand om jorden på ett bättre sätt mm är vi där om några år. Redan nu har temperaturen höjts 0,8 grader.

Även morgon och aftonböner med bibeltexter, ionaböner och personliga reflektioner uppmanade och visade oss vägen till ett nytt sätt att leva. Vi fick bl.a. uppleva en andakt med blommor på golvet, lyssna till Jesu kanske enda befallning till oss, nämligen att älska varandra, ta emot frön både bokstavligt och symboliskt tillsammans med en personlig välsignelse.
Utmaningen följer oss in i våra vardagliga uppgifter!
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Hälsningar
Birgitta Helden