Vintermöte 2012

Det Iona-Inspirerade Nätverkets Vintermöte

20 januari 2012 i Bromma församlings kyrka, Stockholm

Vi var 20 st medlemmar (av totalt 40) som samlades till vintermöte. Efter en lätt lunch förberedd av Barbro Turesson m.fl. fick vi del av rapporter från året som gått, ekonomi, idédagarna i april med Kuvarps vänner och Sommarveckan på Kuvarp. Styrgruppen berättade om det nya infobladet som trycktes och skickades ut under hösten. Därefter fick vi rapporter från lokalgrupperna (en i Uppsala och två i Stockholm) följt av rapport från det kontinentala mötet i Holland i början av oktober.

I smågrupper delade vi våra tankar om Vad är det viktigaste med Iona Nätverket för mig? och Vad är Iona Nätverket om 2 år? plus reflektioner kring en ny modell för ledning med en liten styrgrupp och fler medlemmar som tar ansvar för olika funktioner som behövs i nätverket.

Vi delade upp ansvarsuppgifter under 2012 mellan oss och valde en liten styrgrupp för samordning. (Mer information kommer i medlemsbrev med protokoll m.m. inom kort)

VIKTIG INFORMATION

Beslut togs att sänka medlemsavgiften till ”minst 200 kr/år” och reducerad avgift blir 100 kr/år. Avgiften behöver betalas senast den 29:e februari för att uppdaterad bönelista ska kunna sändas ut under mars månad.

Vi avslutade dagen med att fira gudstjänst tillsammans i kapellet. Vi sjöng, bad, lyssnade till bibelord, dansade helig dans och förnyade det årliga löftet eller gav det för första gången.

Därefter njöt vi alla av en god middag som Barbro och flera medhjälpare förberett åt oss. Under måltiden visades Simones bildspel från det kontinentala mötet i Holland.