Årslöfte

Inför ett årslöfte

Ta dig tid att gå igenom året som gått och reflektera över det med den teologiska grunden* som bas.

Vilka sammanhang och vilka aktiviteter ger dig stöd och vilka hindrar dig.

Finns det någon konkret aktivitet som du känner dig särskilt dragen till? Och som du vill ta med i ditt personliga årslöfte?

Finns det hinder som du särskilt behöver se och förhålla dig till under året som kommer?

Skriv en kort redogörelse eller stolpar. Inför den gudstjänst där årslöftet ges kommer det att finnas en stund för reflektion där vi delar våra löften med ett par andra deltagare.

Teologisk grund
Vi tror att Gud är, och att vår tro och relation med Gud fördjupas och växer i relation och gemenskap med andra och när vi försöker leva i Jesu efterföljd.
Vi längtar efter ett liv där det heliga och vardagliga hålls ihop. För att förverkliga det vi längtar efter behöver vi daglig bön och bibelläsning och ett konkret engagemang.
Det Iona-inspirerade nätverket i Sverige vill vara till för att föra samman människor som längtar efter helhet i livet.
Vi tror att vi behöver uppmuntra och stödja varandra genom/i äkta möten där vi delar våra liv, för att kunna leva och handla helhjärtat i världen.