Vintermötet 2013

Ett fint Vintermötet och uppbyggande dag tillsammans den 19 januari, 2013

Vi var 14 st som samlades lördagen 19:e januari till en god pizzalunch runt ett gemensamt bord i Famnen på Brommaplan, Stockholm. Mötet började efter lunch med dikten ”Anden är fri” och sedan en presentationsrunda då vi fick lära känna varann lite mer. Vi reflekterade över hur det gick under året 2012 och sedan funderade över vad som behövs för 2013. Kanske viktigast och störst är Sommarmötet som blir det Iona kontinentala mötet med möjliga gäster från Tyskland, Schweitz, och Nederländerna. (Se mer information under rubriken Senaste Nytt.)