Bli medlem

För att bli medlem så skickar du ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter till Håkan Joëlson.
Betala sen in medlemsavgiften på 200kr till Equmeniakyrkans bankgirokonto 397-4615, ange Iona på talongen.
Har du en låg inkomst av någon anledning t.ex. arbetssökande så är avgiften 100kr.

OBS. Det är viktigt att du märker betalningen med ditt namn och Iona-nätverket så att Equmeniakyrkans administration vet var pengarna ska ta vägen.