Bönekalender

februari 20th, 2015

Snart kommer medlemsbrevet och bönekalendern till alla medlemmar.
Du som vill vara säker på att komma med i bönekalendern och
som vill få medlemsbrevet bör betala medlemsavgiften senast den 28 februari.

Leave a Reply