Archive for the 'Möte' Category

Inbjudan till sommarmöte

april 15th, 2017

Välkommen till Ionanätverkets

Sommarmöte på Hjortsbergagården 

5-9 juli 2017

DIN AVGIFT

1700:-/medlem, 1900:-/icke medlem

ANMÄL DIG SENAST 27 MAJ till:

www.bilda.nu/ionasommarmote

På vårt sommarmöte går vi på spaning efter de tunna platserna med hjälp av tre ledsagare:

Are Norrhava

präst i Svenska kyrkan, berättade om den amerikanske teologen Marcus Borgs tankar om ”tunna platser” vid vårt vintermöte. Nu får han tillfälle att utveckla dessa tankar.

Eva Danneholm

pastor i Equmeniakyrkan och bibliodramaledare, hjälper oss att med hjälp av Bibeln, fantasin och kreativiteten finna de tunna platserna i våra liv.

Ulrika Svalfors

pastor i Equmeniakyrkan, utmanar oss att ”spänna på oss sanningen som bälte och klä på oss rättfärdighetens pansar, och sprida det goda budskapet om fred och om att kärleken räcker längre än till oss själva”, utifrån en artikel hon skrev i Svensk Kyrkotidning nr 2/17.

 

Läs mer om sommarmötet i vår broschyr som finns att ladda Inbjudan juli 2017.

Fredsdagen i Uppsala den 21 sept

oktober 11th, 2013

Den 21 september var det den internationella Fredsdagen.
Den firades bland annat i Uppsala, där fyra personer från det svenska Iona-nätverket deltog.
Vi kunde lyssna till många olika talar, däribland Sanna Eriksson som är ordförande för Svenska Kyrkans Unga, hon rapporterade från Kyrkornas Världsråds möte på Jamaica. Där uppmanades kyrkorna i världen att avstå från stöd till våld. Man konstaterade också att fred är en konsekvens av rättvisa.
Ordförande i Kristna Fredsrörelsen Peter Lööv Roos, ansåg att det är oförenligt med kristen tro att delta i krig.
Han påpekade också att kristna och muslimer har samma Gud.
Ärkebiskop Anders Weijryd sa att nationalkyrkor ofta blir statens påhejare och att krig oftast inte handlar om religion.
Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg uppehåll sig vid våldet i Colombia.
Den som stannade kvar till söndagen kunde också höra honom i en engagerad
predikan i missionskyrkan. Han berättade då om den somaliska kvinnan som,
utblottad och utan mat och vatten, vandrade med sina fem barn genom öknen för
att om möjligt nå Kenyas gräns och ett flyktingläger där. Hon och två av barnen
överlevde ökenvandringen. Den moraliska avgrunden var dock hur kvinnan tvingades lämna barnen i öknen
för att dö, ett efter ett, för att om möjligt hon och några av de andra skulle
överleva…

Huvudperson vid fredsdagen var KG Hammar, som just denna dag släppte sin bok
Fred är vägen till fred. Han hade flera frågor till deltagarna: Hur avrustar vi
våra sinnen? Hur hanterar vi förlorare?
Han talade om den rättfärdiga freden, som han sa ligger mellan pacifismen och
tesen om det rättfärdiga kriget. Och fredsriket vill han förlägga till den här
världen, inte bara bortom. Då blir det omöjligt att förverkliga Guds vilja utan
att det blir politik.
Vidare talade han om skapelsens integritet och människan i ett sammanhang med
allt levande. Tankar som känns väl igen inom Iona-nätverket.
Vi behöver en ny mental karta, ansåg KG Hammar. Även inom församlingarna. Hans
nyckelord var tyngdpunktsförskjutning.

Sedan gick vi ut på ett torg i Uppsala och delade ut rosor och sjöng en
fredssång – på engelska.

Ulf Norenius/Gunhild Ringberg
Varberg