Archive for the 'Okategoriserade' Category

Hälsning från Sommarmötet

augusti 30th, 2021

Den 18 – 20 augusti samlades ett tjugotal Iona-vänner på Djurö Vandrarhem och Herrgård utanför Katrineholm. I en vacker miljö och med fint väder fick vi tala om Gud, pandemin och framtiden.

Kristina Färdeman och Katrineholmsvännerna hade gjort ett gott förarbete, och vi bjöds på god mat och det praktiska föll i huvudsak ut fint. Föreläsare var Margareta Fhager och respondenter Gunhild Ringberg och Ulf Norenius, som också varit med att planera programmet. Dessutom fick vi sjunga ut både glädje och sorg tillsammans med Anna Skagersten, och vi fick dansa med Simone Allertz.

Pandemiskuggan har legat över oss i ett och ett halvt år nu, och den har berört alla i hela världen. Kanske lättar det lite i och med vaccineringen.

Men vi har fått en gemensam berättelse. En stor kollektiv berättelse, och den innefattar vars och ens personliga berättelse, med alla dess erfarenheter av smärta och oro.

Vi kopplade i våra samtal ihop pandemikrisen med alla andra kriser; klimatet, krig och flyktingströmmarna och demokratikrisen.

Och vi spanade efter att se samband mellan dessa kriser, och se hur de går in i varandra.

I allt det allvarliga som vi samtalade om, sökte vi också efter ett hållbart realistiskt hopp inför en framtid som ser mörk ut. Vi letade efter löften från den Gud vi gemensamt har förbundit oss till.

SOMMARMÖTE

maj 21st, 2021

Vi kommer att leva igen – men hur? Det är temat för årets Sommarmöte.

Vad händer när Corona-krisen är över? Och vad har hänt med oss under krisen? Kommer vi att glömma och leva som före krisen, eller kan vi omvärdera våra mål och prioriteringar och erövra ett nytt sätt att se på världen och oss själva?

Vi träffas i Katrineholm vid Djulö vanbdrarhem den 18-20 augusti. Den som fortfarande tvekar inför att samlas i stora grupper kan följa vårt möte via Zoom.
Det kostar 1.500:- att vara med.

Anmäler sig gör man via www.bilda.nu/Ionas-sommarmöte

Den som vill ha mer information kan skriva till Kristina Färdeman fardemank@gmail.com så sänder vi en broschyr med alla detaljer.

Välkomna.

Inbjudan. Virtuellt möte

februari 26th, 2021

Vid vintermötet beslutade vi att mötas igen den 10 april. Huvudpunkten för mötet är att besluta om ev. Sommarmöte.

Kristina sänder en Zoom-länk några dagar innan mötet.

Kontinentalt sommarmöte

februari 26th, 2021

Vännerna i Schweiz bjuder i sommar in till kontinentalt sommarmöte. Det äger rum i Genenve 26-29 augusti . Temat är ”Nya sätt att vara kyrka” . En inbjudan har sänts till alla medlemmar med information om anmälning och d.y.l. Den som vill har informationsbladet kan vända sig till Meriel Folllowel.

Virtuellt vintermöte

februari 26th, 2021

Lördagen den 23 januari hölls ett viruellt vintermöte. via Zoom kunde vi mötas och samtala om dåtid och framtid.
Vi samtalade om hur vi ska organisera ett sommarmöte i år.

Ann-Charlotte, Simone och Agneta har lagt ned mycket arbete på att förbereda det inställda sommarmötet 2020. Kristina tackade å nätverkets vägnar för detta  Gruppen åtog sig nu att kontakta de föredragshållare som de tidigare fått positiv respons från och höra om de kan delta vid ett sommarmöte 2021 och vilka dagar som i så fall skulle vara möjliga. Föredragshållarna ska även tillfrågas om de är intresserade ett eventuellt virtuellt möte.
Det kom upp flera förslag på hur ett sommarmöte skulle kunna ordnas 2021 – flera dagars gemenskap som tidigare, en enda dag, med eller utan möjlighet att delta virtuellt. Vi diskuterade också tidpunkt. De flesta ansåg att vi skulle förlägga sommarmöte under den senare delan av augusti.
Vi fick också rapporter från de lokala grupper som träffas
http://ION_AJan 23

 

Next »