Gruppbild på vintermötet 2013

Rad 1: Barbro Turesson, Lea Månsus, Annika Spalde, Håkan Joëlson
Rad 2: Ruth Wieting, Ann-Charlotte Dahlberg, Simone Allertz
Rad 3: Annika Karels, Meriel Followell, Karin Lindblom, Helene Egnell
Rad 4: Els-Marie Carlbäcker, Bertil Strutz, Göran Malmsten