Gruppbild på vintermötet 2013

Rad 1: Håkan Joëlson, Karin Lindblom, Helene Egnell, Ruth Wieting, Lea Månsus, Barbro Turesson, Annika Spalde
Rad 2: Göran Malmsten, Simone Allertz, Ann-Charlotte Dahlberg, Meriel Followell, Annika Karels
Rad 3: Els-Marie Carlbäcker, Bertil Strutz