Gud i verkligheten – rika sommardagar på Sörgården

juli 10th, 2016

Vi var ett 20-tal personer, de flesta medlemmar i nätverket, som samlades på Sörgården utanför Köping 29 juni till 3 juli. Det blev dagar av samvaro och samtal om såväl existentiella och sociala frågor som om vad vi vill med vårt nätverk, en gemenskap som fick uttryck i såväl gudstjänst och fest som matlagning och pilgrimsvandring.

160703_Ionanaetverket_sommar2016 liten

Vi hade tre ”resurspersoner” som hjälpte oss med reflektionen över temat Gud i verkligheten – hur får min tro uttryck i vardagen? Eva Cronsioes föredrag vid vårt vintermöte hade gett mersmak, och hon var först ut med temat ”…som fanns det en obeaktad tredje sida på våra nötta grammofonskivor” – ett citat av Werner Aspenström. Hennes bok om Emilia Fogelklou, K E Løgstrups och Ignatius av Loyolas verklighetsanknutna andlighet befinner sig nu i korrekturstadiet, och vi ser alla fram emot att den ska komma ut i höst!

Dessa tre teologer kan hjälpa oss att finna det ”odekonstruerbara” i tillvaron, det som Løgstrup kallade ”spontana livsyttringar” som gör oss vissa om att de levandes Gud finns i vår vardag, menade Eva. Tilliten är primär i den mänskliga tillvaron – en viktig insikt att ta med sig från Løgstrups teologi.

Inåt och utåt – utåt och inåt” var temat för Noomi Tönnängs pass. Hur formas våra gudsbilder, hur formas vi av våra gudsbilder, är vi rustade för den oroliga tid vi lever i, hur svarar vi an mot Jesu ord enligt Joh 17:18 ”som Fadern har sänt mig sänder jag er”? Det var frågor vi fick samtala om och arbeta kreativt med. Den som ville fick måla, andra hämtade något från naturen som var ett uttryck för deras gudsbilder. Att dela tankar kring dessa bilder och symboler från naturen blev en stark upplevelse. Den powerpointpresentation Noomi gav oss kan laddas ned här som Powerpoint eller som PDF

Måste, vilja och frihet – om förtryckande religion och befriande tro” talade Sven Jansson om. Med början i en syrisk-palestinsk flyktingfamiljs öde lät han oss utforska hur vi kan hitta vilja, ansvar och frihet mellan lustens och pliktens motpoler. Ett citat från Viktor Frankl om att man alltid är fri att välja hur man förhåller sig till de givna förhållandena väckte livlig diskussion. Samtalet utmynnade i att en befriande tro alltid handlar om att brottas med tillvarons tvetydighet.

Den traditionella festkvällen bjöd både på mer uppsluppna inslag och på allvar i form av Håkan Joëlssons ”A Plea in the Night” från hans deltagande i stafettloppet mot klimatmötet i Paris i vintras. Hans film går att se här.

Vi trivdes bra på Sörgården, och sannolikheten är stor att vi återvänder dit för nästa års Sommardagar.

 

Leave a Reply