Hälsning från Sommarmötet

augusti 30th, 2021

Den 18 – 20 augusti samlades ett tjugotal Iona-vänner på Djurö Vandrarhem och Herrgård utanför Katrineholm. I en vacker miljö och med fint väder fick vi tala om Gud, pandemin och framtiden.

Kristina Färdeman och Katrineholmsvännerna hade gjort ett gott förarbete, och vi bjöds på god mat och det praktiska föll i huvudsak ut fint. Föreläsare var Margareta Fhager och respondenter Gunhild Ringberg och Ulf Norenius, som också varit med att planera programmet. Dessutom fick vi sjunga ut både glädje och sorg tillsammans med Anna Skagersten, och vi fick dansa med Simone Allertz.

Pandemiskuggan har legat över oss i ett och ett halvt år nu, och den har berört alla i hela världen. Kanske lättar det lite i och med vaccineringen.

Men vi har fått en gemensam berättelse. En stor kollektiv berättelse, och den innefattar vars och ens personliga berättelse, med alla dess erfarenheter av smärta och oro.

Vi kopplade i våra samtal ihop pandemikrisen med alla andra kriser; klimatet, krig och flyktingströmmarna och demokratikrisen.

Och vi spanade efter att se samband mellan dessa kriser, och se hur de går in i varandra.

I allt det allvarliga som vi samtalade om, sökte vi också efter ett hållbart realistiskt hopp inför en framtid som ser mörk ut. Vi letade efter löften från den Gud vi gemensamt har förbundit oss till.

Leave a Reply