Inbjudan. Virtuellt möte

februari 26th, 2021

Vid vintermötet beslutade vi att mötas igen den 10 april. Huvudpunkten för mötet är att besluta om ev. Sommarmöte.

Kristina sänder en Zoom-länk några dagar innan mötet.

Leave a Reply