Ordnära

Ordnära

Ordnära

I Ionakommuniteten produceras många texter för gudstjänster och andakter. Dessa är alla präglade av deras teologi och syn på gudstjänsten.

Sedan en tid finns en del av detta material översatt till svenska. Boken heter Ordnära och finns på Verbums förlag.

Här finns material för gudstjänster och andakter. Det finns växelläsningar, böner, dramatiseringar, meditationer och symbolhandlingar. Den första delen är uppdelad efter kyrkoåret. Den andra delen innehåller byggstenar för gudstjänsten.
Själv har jag använt materialet i många olika sammanhang och upplever att det hjälper mig att formulera det jag vill ha förmedla i gudstjänster och andakter.

Skrivet av Kristina Färdeman