Var dag & Var natt

Var dag och var natt
Var dag & Var natt av J. Philip Newell.
Utgiven 2005 av Verbum
Denna bönbok är översatt av Tomas Boström och innehåller andakter/böner för en hel vecka.
Varje dag har ett tema och innehåller en andakt för morgonen och en för kvällen.
Måndagen har Rättvisa och fred som tema och morgonbönen på s. 18 inleds med denna bön:
Tystnad
Låt tystnaden
tala om Guds närvaro
i och omkring allt.

Bokens andakter har en bra längd som de flesta av oss stressade människor rymmer i våra liv och gör det möjligt att få en bra rytm i livet.
Därför rekommenderar jag denna bok till alla som är intresserade av keltiska böner.
/Johan Karlemo