Medlemsavgift 2013

februari 9th, 2013

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2013. 200 kr ordinarie, 100 kr reducerad.
Betalas senast 28 februari till GEMENSAM FRAMTID, bankgiro 397-4615. Ange IONA medlem på inbetalningen. Man ska också maila namn och adress till Barbro Turesson.

Leave a Reply