Kontakt

Har du frågor som gäller medlemsskap eller medlemsavgift kan du maila till: Håkan Joëlson
Vill du kontakta oss som styr nätverket (samordningsgruppen) angående andra frågor är det enklaste att skicka epost till: info@ionasverige.se

Vi har även en grupp på Facebook.
Vi är också stundtals mycket aktiva på Twitter.