Om nätverket

Utgågspunkt för
det Iona-inspirerade nätverket
i Sverige

Varför?
I en alltmer komplex värld är det inte lätt att leva som man önskar. Det är inte lätt att skapa oaser i tiden där vi kan öppna oss för det heliga. Det är svårt att leva på ett sätt som skyddar och upprättar vår värld. Det är inte lätt att leva i djupa och meningsfyllda relationer.
I Skottland och Australien har man upplevt samma frustration. Där har kommuniteterna Iona och Wellspring uppstått. Med inspiration därifrån (se länkar nedan) skulle vi vilja starta ett nätverk i Sverige för människor som vill söka Gud/Sanningen, leva i Jesu efterföljd och bygga gemenskap.

Hur?
Vi börjar med att inbjuda till en vänkrets, ett nätverk för de människor som är intresserade av att vara med och förverkliga visionerna från Iona och Wellspring i vårt land, anpassade till våra förhållanden.
Som vän kan man välja att vara delaktig i den dagliga Pausen (stilla stund/andakt). Man försöker också delta i en regional eller nationell sammankomst per år. Fortlöpande information ges på nätverkets hemsida.
Vi tror att det är mycket viktigt med en helhetssyn på livet där både andakt/gudstjänst och det profetiska ansvaret ryms. Därför uppmanar vi alla vänner att (i likhet med Iona och Wellspring) engagera sig inom ett särskilt ansvarsområde: fred, social rättvisa, skapelsens integritet, ekumenik eller dialog med andra religioner och nyandlighet. Dessa områden har var sin veckodag då vi uppmärksammar dem i bön.
Bland dessa vänner tror vi att det kommer att finnas de som vill forma sina liv tillsammans med andra i stödgrupper.
Grupperna samlas regelbundet till träffar enligt en modell som beskrivs lite längre fram. I gruppens liv ingår att man är ansvarig inför de andra i sin strävan att rätt disponera sin tid, pengar, begåvning och tillgångar.
Vi föreslår att vi samlar oss kring tre punkter:

1. Söka Gud/Sanningen
För att få hjälp i vår strävan vänder vi oss till en Makt större än oss själva. En del av oss känner den som en personlig Gud och Jesus Kristus. För andra är det kanske Sanningen eller Kärleken. Gruppen kan bestå av endast kristna eller kristna och sökare tillsammans.
Vi tänker oss att man som vän eller gruppmedlem lovar sig till en stilla stund om dagen, en Paus, där man tänder ett ljus, stillar sig med tio djupa andetag, tackar för livet och ber för veckdagens tema och de andra i gemenskapen. Ett särskilt bokmärke kommer att finns för detta.

2. Leva profetiskt
Guds rike bryter in i världen redan här och nu när barmhärtighet utövas, hungriga blir mättade, förtryckta ges frihet och människor upprättas. Vi vill vara delaktiga i detta genom att, med Guds hjälp: solidarisera oss med de utsatta – främja rättfärdighet – leva enklare.

Solidaritet
Vi vill sträva efter att minska segregation och människors marginalisering i samhället genom att fråga oss hur detta påverkas av vårt val av boendeort, arbete och fritid.

Rättfärdighet
Många av världens invånare lider under orättvisor och våld. Vi har alla del i förtrycket, t ex genom att vi gynnas av världshandelns villkor. Vi vill söka vägar att motarbeta allt som hotar människor, djur och miljö..

Enkelhet
Enkelhet handlar om att frigöra tid och kraft åt det som är väsentligt i livet. Om att finna ett rätt förhållningssätt till det materiella; inte materialism, inte överdriven asketism. Det handlar också om att respektera skapelsen och dess begränsningar.

3. Bygga gemenskap
För den som inte tillhör en stödgrupp innebär detta att ta del i Pausen, informera sig via utskick och hemsidan samt komma på nätverkets samlingar och konferenser.
För dem som väljer att träffas i stödgrupper tänker vi oss det så här:
Gruppen träffas regelbundet, t ex var fjärde vecka, på en dag som gruppen kommer överens om. Man förbinder sig för ett år i taget att satsa på gruppen och försöka leva enligt tankarna i gemenskapen.
En månadsträff kan gå till så här:
Vi börjar med att äta tillsammans. Måltidsgemenskapen är viktig för en mer otvungen samvaro med plats för skratt och humor, den är också djupt teologiskt laddad. När man har ätit är man lugn och avspänd och redo att dela sitt liv och sina tankar. Nu följer en runda där man öppet och ärligt delar sitt liv, hur det går med vår strävan att söka Gud, leva profetiskt och bygga gemenskap. Inte som inkvisition utan som uppmuntran.
Därpå liten paus. Sen följer en runda där man delar nyheter och erfarenheter från sitt särskilda ansvarsområde. Man kan ta upp ett område per gång för reflexion och samtal.
Till sist en stund av bön och /eller stillhet, en för gemenskapen gemensam avslutningsbön. Varje grupp funderar på hur man bäst skapar möjligheter för föräldrar med barn att vara med.