Struktur

Vårt nätverk styrs av en samordningsgrupp som tillsätts på ett möte som sker i början av året och kallas för vintermöte.
Det finns även lokala grupper i Uppsala och Stockholm där man träffas kontinuerligt.
Styrgruppen som tillsattes på vintermötet 2017 består av Helene Egnell.

Finns det frågor om det Iona inspirerade nätverket i Sverige så är det enklast att kontakta oss på e-post.