Om Helene Egnell

Präst i Svenska kyrkan, arbetar för närvarande som stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift. Har en bakgrund som journalist, och uttrycker mig gärna i skrift. Min doktorsavhandling ”Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West” handlar om vad som händer när kvinnor från olika religiösa traditioner möts i dialog, och hur feministiska teologer tänker kring religiös mångfald, med en tonvikt på asiatiska teologer. Det återspeglar ett livslångt engagemang i kvinnofrågor och internationell solidaritet, och en övertygelse om människors samhörighet.

Besökte Iona första gången 1990, och kända att det var detta jag längtat efter hela mitt liv: en andlighet som var grogrund för engagemang i världen/ett socialt och politiskt engagemang som var tydligt grundat i andlighet. Gemenskapstanken: ”rebuilding the common life” – insikten att vi behöver varandra för att växa och rotas i vår tro – är viktig för mig. Också att man är så tydligt grundad i kyrkans tradition (manifesterat i de gamla klosterbyggnaderna och kontakten med den keltiska andligheten) och därför kan ta ut svängarna i liturgi och praktik. Har återvänt till Iona sex eller sju gånger (börjar tappa räkningen), är ”associate member” i Iona Community och har varit med i det ionainspirerade nätverket från dess begynnelse.

Helene