Teologisk grund

Teologisk grund

Vi tror att Gud är, och att vår tro och relation med Gud fördjupas och växer i relation och gemenskap med andra och när vi försöker leva i Jesu efterföljd.

Vi längtar efter ett liv där det heliga och vardagliga hålls ihop. För att förverkliga det vi längtar efter behöver vi daglig bön och bibelläsning och ett konkret engagemang.

Det Iona-inspirerade nätverket i Sverige vill vara till för att föra samman människor som längtar efter helhet i livet.

Vi tror att vi behöver uppmuntra och stödja varandra genom/i äkta möten där vi delar våra liv, för att kunna leva och handla helhjärtat i världen.