Kontinentalt sommarmöte

februari 26th, 2021

Vännerna i Schweiz bjuder i sommar in till kontinentalt sommarmöte. Det äger rum i Genenve 26-29 augusti . Temat är ”Nya sätt att vara kyrka” . En inbjudan har sänts till alla medlemmar med information om anmälning och d.y.l. Den som vill har informationsbladet kan vända sig till Meriel Folllowel.

Virtuellt vintermöte

februari 26th, 2021

Lördagen den 23 januari hölls ett viruellt vintermöte. via Zoom kunde vi mötas och samtala om dåtid och framtid.
Vi samtalade om hur vi ska organisera ett sommarmöte i år.

Ann-Charlotte, Simone och Agneta har lagt ned mycket arbete på att förbereda det inställda sommarmötet 2020. Kristina tackade å nätverkets vägnar för detta  Gruppen åtog sig nu att kontakta de föredragshållare som de tidigare fått positiv respons från och höra om de kan delta vid ett sommarmöte 2021 och vilka dagar som i så fall skulle vara möjliga. Föredragshållarna ska även tillfrågas om de är intresserade ett eventuellt virtuellt möte.
Det kom upp flera förslag på hur ett sommarmöte skulle kunna ordnas 2021 – flera dagars gemenskap som tidigare, en enda dag, med eller utan möjlighet att delta virtuellt. Vi diskuterade också tidpunkt. De flesta ansåg att vi skulle förlägga sommarmöte under den senare delan av augusti.
Vi fick också rapporter från de lokala grupper som träffas
http://ION_AJan 23

 

Sommarmötet inställt

april 28th, 2020

Då det fortfarande är osäkert beträffande corona-viruset har vi kommit fram till att ställa in årets sommarmöte. Men vi hoppas ju att ett vintermöte ska kunna bli av, och till dess får vi alla se till att ha omsorg om oss själva och varandra och så ser vi fram mot sommarmötet 2021!
            Agneta     Ann-Charlotte    Simone

SOMMARMÖTE 2020

mars 25th, 2020

Sommarmöte på Kuvarp är bokat

 1-5 juli från onsdag em t.o.m söndag lunch.

Tema: Att ge Hoppet näring.

Kostnad ca 2.200 – 2.400 kr inkl helpension. Exakt pris i april då mer info om anmälan kommer.

 

Hälsningar från planeringsgruppen Agneta, Simone och Ann-Charlotte

VINTERMÖTE

januari 7th, 2020

Lördagen den 25 januari är det dags för vårt Vintermöte. Vi ses som tidigare på Rålambsgården, Rålambsvägene 46 i Stoclkholm.

Preliminärt program:

9.00 samling med enkelt fika
9.30 Hans-Erik indström föreläser om att som kristen vara på väg mot ett himmelkt mål och gemenskap.
11.30 Lunch
13.30 Nötverksmöte
16.30 Löftesgudstjänst

Anmälningstiden har egentligen gått ut men vill du vara med, sänd ett nmail till lars.schedin@ockelbo.se

Du som vill vara medlem i vårt nötverk, Betala in medlemsavgiften 200kr till Equmeniakyrkan bg 397-4615. Det är viktigt att manskriver Iona + sitt namn. Sedan sänder man ett mail till Håkan, som har hand om medlemslistan: (hakan@joelson.org) och meddelar att man har betalat.

Välkommen till ett nytt år med det Iona-inspirerade nätverket

 

« Newer Entries - Older Entries »