SOMMARMÖTET

juli 29th, 2019

Nu har vi avslutat årets sommarmöte. I år träffades vi på Kuvarp. Ett kärt återseende för många av deltagarna.

I år har vi fått möta tre föreläsare som inspirerat oss var och en på sitt sätt.

Först ut var Bo Forsberg, tidigare chef för biståndsorganisationen Diakonia. Han berättade för oss om sina möten med människor som på olika sätt varit med om att förändra världen. Det blev en resa mellan länder och världsdelar. På varje plats fick vi del av berättelsen om personer som offrat sin bekvämlighet för att kämpa för mänskliga rättigheter och för sina medmänniskors rätt till ett värdigt liv.

Den andra dagen fick vi lyssna till Annika Spalde, välkänd i våra sammanhang  Hon delade sina tankar om en monastisk ekoandlighet.

Sist ut var Nicklas Adamsson, aktiv i Miljöpartiet och kväkare. hans tema var: Vi måste göra vad kärleken kräver av oss, engagemang och fredlig aktivism för inre och yttre omställning.

Vi möttes också till andakter och till en avslutande gudstjänst.

Nu ser vi fram emot vårt Vintermöte, lördagen den 25 januari. Boka detta datum i din kalender. Mer information komer.

SOMMARMÖTE 2019

mars 1st, 2019

Planeringen för årets sommarmöte är nu i full gång. Under vintermötet beslutade vi att vi ska mötas den 3-7 juli. Kuvarp är bokat. Priset blir detsamma som förra året, 1.800:- för medlemmar, 2.000:- för övriga.

Annika Spalde och Bo Forsberg är tillfrågade om att medverka och har tackat ja. Vi arbetar med att hitta ytterligare en medverkande.

Boka in datumet så återkommer vi med ytterligare information.

DAGS FÖR VINTERMÖTE

november 1st, 2018

Vi samlas till Vintermöte lördagen den 19 januari. Då får vi lyssna till prästen Per Larsson och samtala med honom. Han har tillsammans med sin fru Birgitta arbetat både i Tanzania och Hong Kong för Svenska Kyrkan. Men det han nu är mest känd för är hans engagemang i klimatfrågan.

Hans bok, Skapelsens frälsning. Ekoteolgi i miljö- och klimathotets tid, kom för några år sedan. så här skiver förlaget i sin reklam för boken:

Förhoppningen är att boken på ett bredare plan kunde bidra till att ge nytt hopp, nya teologiska insikter, vidgat medvetande och inspiration till kyrkor och församlingar, när man söker efter handlingsvägar och förhållningssätt i denna ödestid.

Närmare besked om plats och klockslag kommer senare.

RAPPORT FRÅN SOMMARMÖTET

juli 12th, 2018

Det började inte så bra. När vi samlades på onsdagskvällen saknade vi torsdagens föreläsare Bo Forsberg. Vi sökte honom. Så småningom fick vi veta att han blivit hastigt sjuk.

Det blev alltså till att planera om programmet direkt för lägerledarna Kristina Färdeman och Gunhild Ringberg. Bo Forsberg hörde av sig senare under lägret. Han hade tillfrisknat efter några dagar.

Vilken tur att vi hade den f d nunnan Helena Hägglund med oss under hela sommarlägret! Hon fick dra ett tungt lass, ledde oss i en och en halv dag, och det gjorde hon till allas belåtenhet.

Värmen låg mellan 26 och 30 grader samtliga dagar, men badsjön låg bara 50 meter bort. Den nyttjades flitigt.

Trots värmen genomförde de flesta deltagarna en pilgrimsvandring på 4 km under torsdagen. Udda inslag var ett besök hos sommarfirare från Danmark och ceremonin Livets bröd  –  Jordens salt.

Fyra grupper svarade under lägret för var sin morgonbön, var sin kvällsandakt samt vissa måltider. Det utföll väl. Det lagade huvudmålet varje dag köpte vi från Hjortsbergagården.

Fredagen dominerades av tystnad. Den tredje föreläsaren var Julia Ryberg från Vännernas Samfund. Hon berättade om kväkarna och ledde oss in i tystnaden, den enskilda och kollektiva.

Sedan blev det förstås både fest, under förtjänstfull ledning av Meriel Followell, och en avslutande söndagsgudstjänst. Men ännu en tråkig nyhet nådde oss under lägret: Vår vän Lennart Alfredsson avled på ett sjukhus i Stockholm under lägerdagarna. Han och hans älskade Simone Allertz deltog i sommarlägret för ett år sedan, men strax efter detta insjuknade han i cancer.

Under lägret höll nätverket sitt formella möte. Inga röster höjdes längre för nedläggning. Det blir ett vintermöte i Stockholm i januari och ett nytt sommarläger 2019. Stämningen var god. Flera av deltagarna berättade om vad det Iona-inspirerade nätverket betytt för dem i deras liv. Inspirerande!

Ulf Norenius

SOMMARMÖTE 2018

februari 7th, 2018

Helighet i vardagen är temat för årets sommarmöte

Sista anmälningsdag närmar sig. Den 27 maj vill vi veta om du kommer till vårt sommarmöte.

Den 4-8 juli möts vi på Hjortsbergagården.

Under torsdagen får vi lyssna till Bo Forsberg, tidigare generalsekreterare för Diakonia, Han kommer att tala över ämnet ”Resan till befrielse. Med bibeln i krig, fattigdom och fredsarbete.”

Fredagen bjuder på Helene Hägglund, tidigare nunna i Danmark, numera gift i Sverige. Hon har en magisterexamen i teologi och arbetar nu som lärare. Hon kommer att tala över ämnet “Vägen till Gud är vägen hem till sig själv”.
Under förmiddagen kommer det att handla om att det är genom att bli sitt sanna jag att man skapar utrymme för mötet med Gud i sitt inre. Och att sätten att skapa detta utrymme därför är lika olika som vi människor är det. Vi kan inte skapa mallar för varandra för hur mötet med Gud ska/bör se ut; alla sätt är legitima. Från klosterlivet har Helene med sig olika traditioner för hur man kan skapa ramarna/öppna vägar för mötet med Gud i sin vardag, där lectio divina (den långsamma, meditativa bibelläsningen), tidegärden och tystnaden är de mest framträdande. Vi avslutar förmiddagens pass med en liten övning i lectio divina över Elias upplevelse på berget (1 Kung 19:9-15).

På eftermiddagen finns det inget gemensamt inplanerat. Däremot kommer vi mot slutet av eftermiddagen att be vesper tillsammans; ett exempel på hur tidegärden kan bes i grupp. Helene håller en liten praktisk introduktion innan vi drar igång.

Under lördagen lyssnar vi till  Julia Ryberg, ledare för Kväkarna i Sverige.

”Att mötas i tystnaden och att tala ur den”

Efter att dagen före ha pratat om hur vi kan hitta Gud i orden, är det nu dags att utforska  tystnaden och ord som kommer ur den. På förmiddagen berättar Julia om kväkarnas tro och praxis som fredskyrka, där hela livet betraktas som ett sakrament. Om det finns tid under Julias pass på förmiddagen, kan vi få prova på någon av kväkarnas former för gemenskap i lyssnande och talande. På eftermiddagen blir det tillfälle för just detta.

Vi tänker oss att hela dagen kan gärna präglas av stilla gemenskap, till exempel genom att äta någon måltid under tystnad och/eller att avstå från orden under delar av dagen.</i>

Förutom föreläsningarna blir det olika workshops, vi går ut på en pilgrimsvandring och lördagskvällen ägnas åt gemensamma trevligheter,

Snart kommer ett utskick till alla medlemmar med anmälningsinformation m.m.

« Newer Entries - Older Entries »