Gud i verkligheten – rika sommardagar på Sörgården

juli 10th, 2016

Vi var ett 20-tal personer, de flesta medlemmar i nätverket, som samlades på Sörgården utanför Köping 29 juni till 3 juli. Det blev dagar av samvaro och samtal om såväl existentiella och sociala frågor som om vad vi vill med vårt nätverk, en gemenskap som fick uttryck i såväl gudstjänst och fest som matlagning och pilgrimsvandring.

160703_Ionanaetverket_sommar2016 liten

Vi hade tre ”resurspersoner” som hjälpte oss med reflektionen över temat Gud i verkligheten – hur får min tro uttryck i vardagen? Eva Cronsioes föredrag vid vårt vintermöte hade gett mersmak, och hon var först ut med temat ”…som fanns det en obeaktad tredje sida på våra nötta grammofonskivor” – ett citat av Werner Aspenström. Hennes bok om Emilia Fogelklou, K E Løgstrups och Ignatius av Loyolas verklighetsanknutna andlighet befinner sig nu i korrekturstadiet, och vi ser alla fram emot att den ska komma ut i höst!

Dessa tre teologer kan hjälpa oss att finna det ”odekonstruerbara” i tillvaron, det som Løgstrup kallade ”spontana livsyttringar” som gör oss vissa om att de levandes Gud finns i vår vardag, menade Eva. Tilliten är primär i den mänskliga tillvaron – en viktig insikt att ta med sig från Løgstrups teologi.

Inåt och utåt – utåt och inåt” var temat för Noomi Tönnängs pass. Hur formas våra gudsbilder, hur formas vi av våra gudsbilder, är vi rustade för den oroliga tid vi lever i, hur svarar vi an mot Jesu ord enligt Joh 17:18 ”som Fadern har sänt mig sänder jag er”? Det var frågor vi fick samtala om och arbeta kreativt med. Den som ville fick måla, andra hämtade något från naturen som var ett uttryck för deras gudsbilder. Att dela tankar kring dessa bilder och symboler från naturen blev en stark upplevelse. Den powerpointpresentation Noomi gav oss kan laddas ned här som Powerpoint eller som PDF

Måste, vilja och frihet – om förtryckande religion och befriande tro” talade Sven Jansson om. Med början i en syrisk-palestinsk flyktingfamiljs öde lät han oss utforska hur vi kan hitta vilja, ansvar och frihet mellan lustens och pliktens motpoler. Ett citat från Viktor Frankl om att man alltid är fri att välja hur man förhåller sig till de givna förhållandena väckte livlig diskussion. Samtalet utmynnade i att en befriande tro alltid handlar om att brottas med tillvarons tvetydighet.

Den traditionella festkvällen bjöd både på mer uppsluppna inslag och på allvar i form av Håkan Joëlssons ”A Plea in the Night” från hans deltagande i stafettloppet mot klimatmötet i Paris i vintras. Hans film går att se här.

Vi trivdes bra på Sörgården, och sannolikheten är stor att vi återvänder dit för nästa års Sommardagar.

 

Sommarmöte 2016 [Uppdaterad 4 maj]

april 16th, 2016

”Gud i verkligheten – hur får min tro uttryck i vardagen?”

Det är temat för vårt sommarmöte, som äger rum på Sörgården (länk http://www.sorgarden.com/) utanför Köping den 29 juni -3 juli. Vi startar på onsdagkvällen den 29/6 vid 17-tiden.  Vi avslutar på söndagen efter lunch.

De som kommer att hjälpa oss att fundera över temat är:
Eva Cronsioe, präst i Svenska kyrkan och författare, som nu arbetar på en bok om tre andliga vägledare: jesuitordens grundare Ignatius av Loyola, den danske teologen K E Løgstrup och den kvinnliga teologpionjären och kväkaren Emilia Fogelklou. Eva gästade vårt Vintermöte, och nu får vi fördjupa oss ännu mer i vad dessa tre vägledare har att säga oss.
Sven Jansson, pastor i Equmeniakyrkan och en av eldsjälarna i Omställningsrörelsen. Sven skulle ha medverkat på vårt förra sommarmöte men fick i sista stund förhinder och vi är glada att han kommer till oss nu. Han talar över ämnet: Måste, vilja och frihet? – om förtryckande religion eller befriande tro..
Noomi Tönnäng, pastor i Equmeniakyrkan och lärare på Bromma folkhögskola med ansvar för Brobygge-utbildningen. Hon leder oss ”inåt och utåt – utåt och inåt”

Det blir också pilgrimsvandring, workshops och samtal om nätverkets kommande verksamheter – och andakter förstås.
Priset är 1 200:- för medlemmar och 1.400:- för icke-medlemmar.
Barn 0-12 år gratis; 13-17 år 600:-. Maxpris för familj är 3.000:-

Anmälan sker senast 5 juni till www.bilda.nu/ionasommarmote 

Broschyren finns att läsa som PDF här – Sommar_Broschyr_2016.

Vi hoppas få möta många av er på sommarmötet, och avslutar med en Påskvälsignelse från Iona Community ur boken Ordnära.

Uppståndelsens Gud
ge oss hjärta för det lilla:
kärlek, skratt, bröd och vin och drömmar.
Ge oss ett gryende hopp
och gör oss till ett folk
vars sång är Halleluja,
vars namn är Kärlek,
vars tecken är Fred.

(C) Verbum

Hälsningar från Samordningsgruppen: Helene Egnell och Ulf Norenius

Utskick i februari

februari 6th, 2016

Nu har det gått ett utskick till alla medlemmar via e-post.
Det handlar om att det behövs fler folk för att få till ett sommarmöte.
Läs det och fundera på om det är något för dig!
Är du medlem och inte fått utskicket idag den 6 februari så kontakta Johan Karlemo.

Elisabeth Svedin har delat med sig av restips för att ta sig till ön Iona.
Dessa kan man läsa under Material / Eget material / Resetips till Iona våren 2016 [uppdaterad 12/2]

 

Nyhetsbrev och Iona då och nu

oktober 26th, 2015

Nu har nyhetsbrevet skickats ut till alla medlemmar i nätverket. Har du inte fått det så hör av dig till Johan Karlemo!

I dagarna har också Göran Malmsten skrivit ihop ett dokument med unika bilder från hans besök på Iona.
Det dokumentet går att läsa här som PDF – Iona, då och nu.

Vintermöte 2015

mars 6th, 2015

Den 24 januari samlades vi till Vintermöte i Västermalms församlingshem. Som mest var vi nitton personer, varav sjutton från nätverket. Sexton av oss deltog i förhandlingarna och elva i den avslutande andakten.

Vi samlades kring fikabordet och Barbro Turesson berättade om platsen, en del av “Stiftelsen Maria Lundgrens Sömmerskehem”, bildad ur en donation i början av nittonhundratalet. Västermalms-S:t Görans

församling disponerar sömmerskehemmets samlingslokal, där stiftelsens grundare och välgörare

finns med sitt porträtt i salongen.

Pella Thiel från Omställningsnätverket tog oss med på ett resonemang om hur värderingar kan förmå oss människor till handlingar som gynnar en hållbar utveckling av samhället. Vi fick var och en bidraga till att bygga upp en väggkarta med ett stort antal värderingsladdade ord och där färgstarkt markera fem som tilltalade oss och fem som var oviktiga för oss. Pella sammanfattade detta intressanta schema och förklarade hur olika värderingar hörde ihop och hur värderingar enkelt och ofta omedvetet kunde

förstärkas i olika situationer.

Efter en god vegetarisk lunch kunde nätverkets årliga förhandlingar börja.

 

De som stannade kvar till söndagen deltog i en Iona-inspirerad mässa i S:t Görans kyrka. Helene Egnell predikade och flera medlemmar deltog med textläsningar.

« Newer Entries - Older Entries »