Sommarmöte 2013

februari 9th, 2013

En folder med mer information om kontinentalt sommarmötet kommer snart. Men det är viktigt att notera en ändring i datum: 16-18 augusti 2013 är nu bokat på Björkögården i Roslagen. Tema för mötet blir Peace by Peace – Piece by piece, step by step we build a true community, a world of peace and righteousness, the Kingdom of God. Arbetsgruppen förbereder och jobbar vidare med planerna. Boka redan nu dessa datum för intressanta möten.

Leave a Reply