VÄLKOMMEN TILL VINTERMÖTE

december 21st, 2023

Kära vänner,
Lördagen den 20 januari 2023 är ni välkomna till årets Vintermöte. Vi kommer att följa samma upplägg som tidigare, med föreläsare på förmiddagen, lunch som vi lagar tillsammans, nätverksmöte, tillfälle till samtal i små grupper och sist en löftesgudstjänst.
Skicka in din anmälan senast den 14 januari per e-post till larsschedin53@gmail.com ,
Meddela vänligen eventuella matallergier. Maten är vegetarisk.
Vi ses som förra året i Ekensbergskyrkan Parkvägen 1 i Solna ,Stockholm, med gångavstånd från Solna centrums T-banestation.

Preliminärt tidsschema:
9:00 Samling med enkelt fika
9:30 Föreläsning: temat blir även detta år klimatomställningen och kyrkans roll kring denna. Föreläsare är pastor Lennart Renöfält, verksam inom organisationen God Jord -Kristna för miljö och rättvisa Han följde nära ,digitalt, klimatmötet COP28 i Dubai ackrediterad genom Kyrkornas världsråd, kring detta finns mycket intressant att
diskutera och tillfälle till gruppdiskussioner.

11:30 Vi lagar och äter lunch (och diskar)
Ca 13:30 Nätverksmöte. Rapporter: sommarmötet 2023, ekonomi,
familje-/gemenskapsgrupper. Inför sommarmötet 2024, ansvariga för bönelista, medlemsregister, hemsida m.m.
Ca 15:00 Eftermiddagsfika, som fortsätter med:
Ca 15:30 – 16:30 Samtal i smågrupper och förberedelse för löftesgudstjänst
Ca 16:30 Löftesgudstjänst
Kvällsfika.

Vi vill också påminna er om medlemsavgiften, den är på 200 kr. Har du låg inkomst av någon anledning, t.ex. arbetssökande eller pensionär, så är avgiften 100 kr. Den som vill vara med i bönelistan måste göra inbetalningen senast den 28 februari
Pengarna betalas till Skandiabank kontonummer 9150-517407-6 där man ska skriva ”Iona” och sitt namn på inbetalningen. (OBS viktigt! ) När man gjort inbetalningen sänder man ett mail till Ruth Wieting som är ansvarig för medlemslistan ruth.wieting@gmail.com Till henne sänder man också adressändringar mm.
Vi hoppas att vi blir många som ses !

Varma hälsningar Lars och Merie

Leave a Reply