Virtuellt vintermöte

februari 26th, 2021

Lördagen den 23 januari hölls ett viruellt vintermöte. via Zoom kunde vi mötas och samtala om dåtid och framtid.
Vi samtalade om hur vi ska organisera ett sommarmöte i år.

Ann-Charlotte, Simone och Agneta har lagt ned mycket arbete på att förbereda det inställda sommarmötet 2020. Kristina tackade å nätverkets vägnar för detta  Gruppen åtog sig nu att kontakta de föredragshållare som de tidigare fått positiv respons från och höra om de kan delta vid ett sommarmöte 2021 och vilka dagar som i så fall skulle vara möjliga. Föredragshållarna ska även tillfrågas om de är intresserade ett eventuellt virtuellt möte.
Det kom upp flera förslag på hur ett sommarmöte skulle kunna ordnas 2021 – flera dagars gemenskap som tidigare, en enda dag, med eller utan möjlighet att delta virtuellt. Vi diskuterade också tidpunkt. De flesta ansåg att vi skulle förlägga sommarmöte under den senare delan av augusti.
Vi fick också rapporter från de lokala grupper som träffas
http://ION_AJan 23

 

Leave a Reply