Utvärdering

Sommarmötet är nu avslutat och vi har många minnen med oss därifrån.
Utvärderingen är sammanställd och ser ut på följande sätt.

1. Det som är bra

Det som de flesta tar upp är den sociala gemenskapen. Gemenskapen är så god att man vågar vara öppen och på så sätt visar sina bästa sidor.
Seminarierna är en annan god sak man tar med sig från lägret. I detta inryms också Bertils goda ledning av oss som nätverk att fundera på i vilken position vårt nätverk befinner sig.
Pilgrimsvandringen nämns av många som något positivt.
Den goda maten är också en positiv upplevelse.
Utöver detta upplevs åldersblandningen och att barn är välkomna som något positivt.

2. Det som inte blev som det skulle

Ett grundläggande problem med hela sommarmötet som de flesta tar upp är att kommunikationen inte fungerade på ett bra sätt. Dels att det inte fungerade mellan styrgruppens medlemmar, men även att det inte fungerade tillfreds mellan styrgrupp och deltagare. Det har framkommit ett bra tips om detta och det är att man har dagens värd. På så sätt vet man vem som har det övergripande ansvaret för dagen och således vem man ska prata med. Ledarskapet skulle ha behövt vara mer tydligt och strukturerat.
Planeringen upplevdes av flera som oplanerad, vilket ledde till stress över att man funderade på om saker och ting verkligen skulle bli av.
Tider hölls generellt dåligt vilket var problem både med mat och med seminarier.

Sen hade det underlättat om sista dagens städning hade varit genomtänkt och att man hade haft listor på vad som skulle göras.
Det finns även lyft frågan om Kuvarps lokaler är lämpliga. Nackdelen är att det är relativt långa avstånd mellan de olika husen och att matrummet i gruppgården är ganska slamrigt.
Barnpassning hade varit önskvärt, kanske något man kunnat ta upp första dagen.

3. Inför framtiden

Att ta hand om Kuvarp är det många av svaren som tar upp. För att kunna vara i Kuvarp måste lokaler och omgivning tas omhand.
Mer ledigt utrymme. Någon föreslog att man skulle ha ett tomt block här och var, ex. seminarier på förmiddagen men inget på eftermiddagen.
Delningsgrupperna skulle kunna vara dagliga.
Det kommer även upp kommentarer om att ledningen bör fundera på sitt ledarskap.

Kommentarer och mer funderingar på dessa frågor får vi gärna lyfta upp i vår Facebookgrupp, men även skicka kommentarer via e-post.