Program

Program Vintermöte 21 januari 2012

12.30-13.30 Enkel lunch

13.30-15.00 2011: Årsredovisning inkl ekonomi, Kuvarp vår o sommar, antal medlemmar,
informationsblad – Ruth
– Lokalgrupper – rapport från representanter från olika grupper
– Bönekalendern, böneämnen – komplettera, ersätta – Ruth
– Rapport från Kontinental mötet i Holland – Simone, Lena & Bob

15.00-15.30 Fika

15.30-17.15 2012: Framtiden, Hur går vi vidare? Rapport från seminarium på Kuvarp.
Vad vill vi med nätverket, hemsida resp facebooksida?
Olika möjliga modeller för styrgrupp och arbetsfördelning i nätverket
Sommarmöte 2012? När, var? Tema? – vem vill förbereda i så fall?
Samverkan med Brommadialogens höstmöte 2012 – Vem vill förbereda?
Bidrag från avgifterna? Avgift 2012? V
Valberedning? – Els-Marie
Kontinentalt möte 2013 i Sverige? – vem vill planera i så fall? – Simone

17.15-17.45 Frukt paus

17.45-18.30 Reflektionstid i små grupper inför löftesgudstjänst – Barbro

18.30-19.00 Förberedelser för gudstjänsten och middagen

19.00-20.00 Gudstjänst med möjlighet till löftesgivande – Simone, Karin m.fl.

20.00-21.00 Middag tillsammans – Barbro m.fl.