Archive for the 'Okategoriserade' Category

SOMMARMÖTE 2018

februari 7th, 2018

Helighet i vardagen är temat för årets sommarmöte

Sista anmälningsdag närmar sig. Den 27 maj vill vi veta om du kommer till vårt sommarmöte.

Den 4-8 juli möts vi på Hjortsbergagården.

Under torsdagen får vi lyssna till Bo Forsberg, tidigare generalsekreterare för Diakonia, Han kommer att tala över ämnet ”Resan till befrielse. Med bibeln i krig, fattigdom och fredsarbete.”

Fredagen bjuder på Helene Hägglund, tidigare nunna i Danmark, numera gift i Sverige. Hon har en magisterexamen i teologi och arbetar nu som lärare. Hon kommer att tala över ämnet “Vägen till Gud är vägen hem till sig själv”.
Under förmiddagen kommer det att handla om att det är genom att bli sitt sanna jag att man skapar utrymme för mötet med Gud i sitt inre. Och att sätten att skapa detta utrymme därför är lika olika som vi människor är det. Vi kan inte skapa mallar för varandra för hur mötet med Gud ska/bör se ut; alla sätt är legitima. Från klosterlivet har Helene med sig olika traditioner för hur man kan skapa ramarna/öppna vägar för mötet med Gud i sin vardag, där lectio divina (den långsamma, meditativa bibelläsningen), tidegärden och tystnaden är de mest framträdande. Vi avslutar förmiddagens pass med en liten övning i lectio divina över Elias upplevelse på berget (1 Kung 19:9-15).

På eftermiddagen finns det inget gemensamt inplanerat. Däremot kommer vi mot slutet av eftermiddagen att be vesper tillsammans; ett exempel på hur tidegärden kan bes i grupp. Helene håller en liten praktisk introduktion innan vi drar igång.

Under lördagen lyssnar vi till  Julia Ryberg, ledare för Kväkarna i Sverige.

”Att mötas i tystnaden och att tala ur den”

Efter att dagen före ha pratat om hur vi kan hitta Gud i orden, är det nu dags att utforska  tystnaden och ord som kommer ur den. På förmiddagen berättar Julia om kväkarnas tro och praxis som fredskyrka, där hela livet betraktas som ett sakrament. Om det finns tid under Julias pass på förmiddagen, kan vi få prova på någon av kväkarnas former för gemenskap i lyssnande och talande. På eftermiddagen blir det tillfälle för just detta.

Vi tänker oss att hela dagen kan gärna präglas av stilla gemenskap, till exempel genom att äta någon måltid under tystnad och/eller att avstå från orden under delar av dagen.</i>

Förutom föreläsningarna blir det olika workshops, vi går ut på en pilgrimsvandring och lördagskvällen ägnas åt gemensamma trevligheter,

Snart kommer ett utskick till alla medlemmar med anmälningsinformation m.m.

Nyhetsbrev och Iona då och nu

oktober 26th, 2015

Nu har nyhetsbrevet skickats ut till alla medlemmar i nätverket. Har du inte fått det så hör av dig till Johan Karlemo!

I dagarna har också Göran Malmsten skrivit ihop ett dokument med unika bilder från hans besök på Iona.
Det dokumentet går att läsa här som PDF – Iona, då och nu.

Vintermöte 2015

mars 6th, 2015

Den 24 januari samlades vi till Vintermöte i Västermalms församlingshem. Som mest var vi nitton personer, varav sjutton från nätverket. Sexton av oss deltog i förhandlingarna och elva i den avslutande andakten.

Vi samlades kring fikabordet och Barbro Turesson berättade om platsen, en del av “Stiftelsen Maria Lundgrens Sömmerskehem”, bildad ur en donation i början av nittonhundratalet. Västermalms-S:t Görans

församling disponerar sömmerskehemmets samlingslokal, där stiftelsens grundare och välgörare

finns med sitt porträtt i salongen.

Pella Thiel från Omställningsnätverket tog oss med på ett resonemang om hur värderingar kan förmå oss människor till handlingar som gynnar en hållbar utveckling av samhället. Vi fick var och en bidraga till att bygga upp en väggkarta med ett stort antal värderingsladdade ord och där färgstarkt markera fem som tilltalade oss och fem som var oviktiga för oss. Pella sammanfattade detta intressanta schema och förklarade hur olika värderingar hörde ihop och hur värderingar enkelt och ofta omedvetet kunde

förstärkas i olika situationer.

Efter en god vegetarisk lunch kunde nätverkets årliga förhandlingar börja.

 

De som stannade kvar till söndagen deltog i en Iona-inspirerad mässa i S:t Görans kyrka. Helene Egnell predikade och flera medlemmar deltog med textläsningar.

Bönekalender

februari 20th, 2015

Snart kommer medlemsbrevet och bönekalendern till alla medlemmar.
Du som vill vara säker på att komma med i bönekalendern och
som vill få medlemsbrevet bör betala medlemsavgiften senast den 28 februari.

Tankar och bilder från Lynäs

september 4th, 2014

Nu finns några tankar och en hel del bilder från sommarmötet i Lynäs upplagda på vår hemsida.
De ligger på denna sida – Lynäs 2014. [Uppdaterad 2014-09-30]

« Prev - Next »