VINTERMÖTE

januari 7th, 2020

Lördagen den 25 januari är det dags för vårt Vintermöte. Vi ses som tidigare på Rålambsgården, Rålambsvägene 46 i Stoclkholm.

Preliminärt program:

9.00 samling med enkelt fika
9.30 Hans-Erik indström föreläser om att som kristen vara på väg mot ett himmelkt mål och gemenskap.
11.30 Lunch
13.30 Nötverksmöte
16.30 Löftesgudstjänst

Anmälningstiden har egentligen gått ut men vill du vara med, sänd ett nmail till lars.schedin@ockelbo.se

Du som vill vara medlem i vårt nötverk, Betala in medlemsavgiften 200kr till Equmeniakyrkan bg 397-4615. Det är viktigt att manskriver Iona + sitt namn. Sedan sänder man ett mail till Håkan, som har hand om medlemslistan: (hakan@joelson.org) och meddelar att man har betalat.

Välkommen till ett nytt år med det Iona-inspirerade nätverket

 

SOMMARMÖTET

juli 29th, 2019

Nu har vi avslutat årets sommarmöte. I år träffades vi på Kuvarp. Ett kärt återseende för många av deltagarna.

I år har vi fått möta tre föreläsare som inspirerat oss var och en på sitt sätt.

Först ut var Bo Forsberg, tidigare chef för biståndsorganisationen Diakonia. Han berättade för oss om sina möten med människor som på olika sätt varit med om att förändra världen. Det blev en resa mellan länder och världsdelar. På varje plats fick vi del av berättelsen om personer som offrat sin bekvämlighet för att kämpa för mänskliga rättigheter och för sina medmänniskors rätt till ett värdigt liv.

Den andra dagen fick vi lyssna till Annika Spalde, välkänd i våra sammanhang  Hon delade sina tankar om en monastisk ekoandlighet.

Sist ut var Nicklas Adamsson, aktiv i Miljöpartiet och kväkare. hans tema var: Vi måste göra vad kärleken kräver av oss, engagemang och fredlig aktivism för inre och yttre omställning.

Vi möttes också till andakter och till en avslutande gudstjänst.

Nu ser vi fram emot vårt Vintermöte, lördagen den 25 januari. Boka detta datum i din kalender. Mer information komer.

SOMMARMÖTE 2019

mars 1st, 2019

Planeringen för årets sommarmöte är nu i full gång. Under vintermötet beslutade vi att vi ska mötas den 3-7 juli. Kuvarp är bokat. Priset blir detsamma som förra året, 1.800:- för medlemmar, 2.000:- för övriga.

Annika Spalde och Bo Forsberg är tillfrågade om att medverka och har tackat ja. Vi arbetar med att hitta ytterligare en medverkande.

Boka in datumet så återkommer vi med ytterligare information.

DAGS FÖR VINTERMÖTE

november 1st, 2018

Vi samlas till Vintermöte lördagen den 19 januari. Då får vi lyssna till prästen Per Larsson och samtala med honom. Han har tillsammans med sin fru Birgitta arbetat både i Tanzania och Hong Kong för Svenska Kyrkan. Men det han nu är mest känd för är hans engagemang i klimatfrågan.

Hans bok, Skapelsens frälsning. Ekoteolgi i miljö- och klimathotets tid, kom för några år sedan. så här skiver förlaget i sin reklam för boken:

Förhoppningen är att boken på ett bredare plan kunde bidra till att ge nytt hopp, nya teologiska insikter, vidgat medvetande och inspiration till kyrkor och församlingar, när man söker efter handlingsvägar och förhållningssätt i denna ödestid.

Närmare besked om plats och klockslag kommer senare.

RAPPORT FRÅN SOMMARMÖTET

juli 12th, 2018

Det började inte så bra. När vi samlades på onsdagskvällen saknade vi torsdagens föreläsare Bo Forsberg. Vi sökte honom. Så småningom fick vi veta att han blivit hastigt sjuk.

Det blev alltså till att planera om programmet direkt för lägerledarna Kristina Färdeman och Gunhild Ringberg. Bo Forsberg hörde av sig senare under lägret. Han hade tillfrisknat efter några dagar.

Vilken tur att vi hade den f d nunnan Helena Hägglund med oss under hela sommarlägret! Hon fick dra ett tungt lass, ledde oss i en och en halv dag, och det gjorde hon till allas belåtenhet.

Värmen låg mellan 26 och 30 grader samtliga dagar, men badsjön låg bara 50 meter bort. Den nyttjades flitigt.

Trots värmen genomförde de flesta deltagarna en pilgrimsvandring på 4 km under torsdagen. Udda inslag var ett besök hos sommarfirare från Danmark och ceremonin Livets bröd  –  Jordens salt.

Fyra grupper svarade under lägret för var sin morgonbön, var sin kvällsandakt samt vissa måltider. Det utföll väl. Det lagade huvudmålet varje dag köpte vi från Hjortsbergagården.

Fredagen dominerades av tystnad. Den tredje föreläsaren var Julia Ryberg från Vännernas Samfund. Hon berättade om kväkarna och ledde oss in i tystnaden, den enskilda och kollektiva.

Sedan blev det förstås både fest, under förtjänstfull ledning av Meriel Followell, och en avslutande söndagsgudstjänst. Men ännu en tråkig nyhet nådde oss under lägret: Vår vän Lennart Alfredsson avled på ett sjukhus i Stockholm under lägerdagarna. Han och hans älskade Simone Allertz deltog i sommarlägret för ett år sedan, men strax efter detta insjuknade han i cancer.

Under lägret höll nätverket sitt formella möte. Inga röster höjdes längre för nedläggning. Det blir ett vintermöte i Stockholm i januari och ett nytt sommarläger 2019. Stämningen var god. Flera av deltagarna berättade om vad det Iona-inspirerade nätverket betytt för dem i deras liv. Inspirerande!

Ulf Norenius

« Newer Entries - Older Entries »