Vindarna från Väst

Per-Eive Berntsson är präst i EFS.
Han har sedan många år intresserat sig för den keltiska kristendomen.
Nu har han skrivit en bok som dels berättar den keltiska kyrkans historia och dels sätter in den keltiska andligheten i vår tid.
Boken är utgiven av Logos Media i samarbete med Sensus studieförbund.
Den är godkänd som studicirkelmaterial.